chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

[HOÃN] GameTV vs Thái Bình - Cuộc đối đầu định mênh

GameTV

Chim Sẻ Đi Nắng, Truy Mệnh, No1, Chipboy

(Trực tiếp trên Server 1)

--------vs--------

Thái Bình

Tiểu Bạch Long, Gunny, Hồng Anh, Tom

(Trực tiếp trên Server 2)

Tỉ số:

C1: 2 - 3
C2: 3 - 2
C3: 3 - 0

C4: 2 - 3
C5: 2 - 3


Video xem lại:

Máy GameTV

Máy Thái Bình

Bình luận

CMD368 Đóng