chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Liveshow Việt Nam vs Trung Quốc - 3 thể loại

Việt Nam


 Bibi ( Shang - Assyrian ) , Hoàng Mai Nhi ( Random )  

Trực tiếp trên Server 1


_______vs______


Trung Quốc


 Sơ Luyến (Random , Shang) , Lôi Lão Hổ ( Assyrian ) 

Trực tiếp trên Server 2Tỉ Số: 

Assyrian: 0 - 0

Random: 0 - 0 

Shang: 0 - 0


Video xem l
ại:

Máy Bibi, Hoàng Mai Nhi

 

Bình luận

CMD368 Đóng