chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

[Tin cập nhật] Kết quả các cặp thi đấu giải AOE đệ nhất cung R - Thể loại Assyrian

Vòng 1
 
Nguyễn Anh Tuấn  Miss Minh 3 0
Phương Tú  TB_Bé Con 3 0
Thái Văn Huy  Lê Xuân Vũ 3 0
Bồ Câu Trắng  Trần Huy Hiệu 0 3
Trần Tiến Hoàng  Mai Văn Tín 3 0
Vương Trần Nhất  Giang DJ 1 3
Vi Xuân Trường  Đinh Xuân Canh 2 3
 Tutj  Nguyễn Tiến Lợi 3 0
 Em Bé  Bùi Quốc Việt 3 0
Vũ Anh Dũng  Tiểu Bạch Long 0 3
Đoàn Hoàng Trung  Trần Ngọc Dương 3 1
Trương Thị Hằng  TB_Thế Anh 0 3
Nguyễn Văn Hậu  Chuồn Chuồn 0 3
Yugi  Xi Măng 3 0
Vanelove  Hà Tiến Dũng 3 2
Nguyễn Văn Hải  Phạm Văn Sơn 3 0
Tom  Mỹ Đình 1 3
Tạ Anh Dũng  Truy Mệnh 2 3
Tễu  No1 0 3
Nguyễn Đình Anh  2 3
 Vi Thế Vinh  Tiểu Màn Thầu 0 3
Trần Thị Thúy Hường  Nguyễn Đăng Đại 2 3
Nguyễn Bá Tuấn  Trần Hoàng Giang 3 0
Vô Thường  Đào Ngọc Dương 3 1
Nguyễn Văn Mạnh  Trần Bình 3 1
Chipboy  Hehe 2 3
Gunny  Tuân Tiền Hải 3 0
Đặng Bá Yên  Khủng Long Hp 1 3
Nguyễn Ngọc Đức  Nguyễn Sĩ Tiến 0 3
Nguyễn Sĩ Anh  Cam Quýt 0 3
Nguyễn Gia Vũ  Nguyễn Quang Huy 3 0
Nguyễn Văn Giảng  Triệu Tiến Thắng 0 3


Vòng 2
Trần Huy Hiệu HeHe    
Vô Thường  Đinh Xuân Canh     
Embé  Nguyễn Đăng Đạt    
Nguyễn Văn Mạnh Chuồn Chuồn     
Cam Quýt Gunny     
Tutj Truy Mệnh    
Giang DJ    
No1 Mỹ Đình    
Hoàng Trung Tiểu Mạn Thầu     
Trần Tiến Hoàng Yugi    
Nguyễn Anh Tuấn Khủng Long    
Thế Anh  Nguyễn Sỹ Tiến    
Triệu Tiến Thắng VaneLove     
 Nguyễn Văn Hải Tiểu Bạch Long     
Thái Văn Huy Nguyễn Bá Tuấn     
Nguyễn Bá Vũ Phương Tú    


Trực tiếp FREE giải đấu trên các kênh sóng 1-2-3-4-5 CHAYDAN.COM

Bình luận

CMD368 Đóng