chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

chaydan.com - trực tiếp đế chế miễn phí, trực tiếp aoe free, trực tiếp đế chế free, xem đế chế trực tiếp, chim se di nang, chimsedinang

Hồng Anh vs Shenlong - Solo Cung Chém, R Shang | Ngày 16/02/2017

16-02-2017 4388

Hồng Anh vs Shenlong - Solo Cung Chém, R Shang | Ngày 16/02/2017

Chimsedinang vs Shenlong - Solo Cung Chém, Yamoto đời 4 | Ngày 09/02/2017

09-02-2017 3508

Chimsedinang vs Shenlong - Solo Cung Chém, Yamoto đời 4 | Ngày 09/02/2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo R Shang, Assyrian | Ngày 12/01/2016

12-01-2017 8560

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo R Shang, Assyrian | Ngày 12/01/2016

Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư - Solo 3 thể loại (R Assyrian, Shang Tự Do, Yamato Đời 4) | Ngày 29/12/2016

29-12-2016 4394

Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư - Solo 3 thể loại (R Assyrian, Shang Tự Do, Yamato Đời 4) | Ngày 29/12/2016

Chimsedinang vs Shenlong - Solo 3 thể loại | Ngày 23/12/2016

23-12-2016 7097

Chimsedinang vs Shenlong - Solo 3 thể loại | Ngày 23/12/2016

Máy Chimsedinang - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

18-12-2016 9601

Máy Chimsedinang - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

Máy Hồng Anh - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

18-12-2016 1217

Máy Hồng Anh - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

Máy Hehe - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

18-12-2016 1190

Máy Hehe - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

Máy Bibi - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

18-12-2016 1408

Máy Bibi - Giải solo GameK 2016 | Ngày 18/12/2016

Bibi vs Truy Mệnh - Solo Shang hỗn mã | Ngày 25/10/2016

25-10-2016 2050

Bibi vs Truy Mệnh - Solo Shang hỗn mã | Ngày 25/10/2016

Truy Mệnh vs Bibi - Solo Shang hỗn mã | Ngày 25/10/2016

25-10-2016 944

Truy Mệnh vs Bibi - Solo Shang hỗn mã | Ngày 25/10/2016

Hehe vs Sơ Luyến - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

01-10-2016 5065

Hehe vs Sơ Luyến - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Hồng Anh vsTĩnh Tĩnh Áp - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

01-10-2016 2202

Hồng Anh vsTĩnh Tĩnh Áp - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Hồng Anh vs Bất Sửu - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

01-10-2016 1410

Hồng Anh vs Bất Sửu - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Hehe vs Tịnh Ca - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

01-10-2016 1713

Hehe vs Tịnh Ca - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Chimsedinang vs Nhãn Tử - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

01-10-2016 3541

Chimsedinang vs Nhãn Tử - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

CMD368 Đóng