chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

aoe việt trung

Chimsedinang vs Nhãn Tử | Vòng 2 Solo Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 08-05-2016

Chimsedinang vs Nhãn Tử | Vòng 2 Solo Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Shenlong vs Chimsedinang - Solo R Shang | Showmatch AOE Liên Tỉnh Hải Phòng - Ngày 12/03/2016

Ngày đánh: 12-03-2016

Shenlong vs Chimsedinang - Solo R Shang | Showmatch AOE Liên Tỉnh Hải Phòng - Ngày 12/03/2016

Chimsedinang vs Shenlong - Solo R Shang | Showmatch AOE Liên Tỉnh Hải Phòng - Ngày 12/03/2016

Ngày đánh: 12-03-2016

Chimsedinang vs Shenlong - Solo R Shang | Showmatch AOE Liên Tỉnh Hải Phòng - Ngày 12/03/2016

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Chung kết - Team GameTV

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Chung kết - Team GameTV

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Chung kết - Team Skyred

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Chung kết - Team Skyred

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Tranh ba tư - Máy Thái Bình

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Tranh ba tư - Máy Thái Bình

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Tranh ba tư - Máy Hà Nội

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Tranh ba tư - Máy Hà Nội

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 2vs2 Shang Tự do | Team GameTV

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 2vs2 Shang Tự do | Team GameTV

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 2vs2 Shang Tự do | Team Thái Bình

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 2vs2 Shang Tự do | Team Thái Bình

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại Solo Shang | Hồng Anh - Vua về nhì

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại Solo Shang | Hồng Anh - Vua về nhì

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại Solo Shang | Máy Chimsedinang

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại Solo Shang | Máy Chimsedinang

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại Solo Shang | Shenlong  - Đường đến chức vô địch

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại Solo Shang | Shenlong - Đường đến chức vô địch

Chung kết solo Assyrian - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Chimsedinang

Ngày đánh: 14-11-2015

Chung kết solo Assyrian - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Chimsedinang

Chung kết solo Assyrian - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Shenlong

Ngày đánh: 14-11-2015

Chung kết solo Assyrian - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Shenlong

Chung kết solo Random - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Chimsedinang

Ngày đánh: 14-11-2015

Chung kết solo Random - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Chimsedinang

Chung kết solo Random - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Vô Thường

Ngày đánh: 14-11-2015

Chung kết solo Random - Giải AOE Việt Trung 2015 - Máy Vô Thường

CMD368 Đóng