chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Bibi

Gunny, Bibi vs Chimsedinang, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 27/06/2016

Ngày đánh: 27-04-2016

Gunny, Bibi vs Chimsedinang, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 27/06/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Skyred

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Skyred

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Bibi, Hehe

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Bibi, Hehe

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Skyred

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Skyred

Bibi, Meomeo vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/04/2016

Ngày đánh: 21-04-2016

Bibi, Meomeo vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/04/2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/04/2016

Ngày đánh: 19-04-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/04/2016

Bibi, Meomeo vs Tiểu Bạch Long, Vanelove  - Team 2vs2 | Ngày 19/04/2016

Ngày đánh: 19-04-2016

Bibi, Meomeo vs Tiểu Bạch Long, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 19/04/2016

Skyred  vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/04/2016

Ngày đánh: 18-04-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/04/2016

Liên quân Thái Sky vs Hà Nội - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/04/2016

Ngày đánh: 17-04-2016

Liên quân Thái Sky vs Hà Nội - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/04/2016

Skyred vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/04/2016

Ngày đánh: 15-04-2016

Skyred vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/04/2016

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/04/2016

Ngày đánh: 14-04-2016

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/04/2016

Bibi, Vanelove vs Chimsedinang, Gunny - Siêu kinh điển 2vs2 | Ngày 13/04/2016

Ngày đánh: 13-04-2016

Bibi, Vanelove vs Chimsedinang, Gunny - Siêu kinh điển 2vs2 | Ngày 13/04/2016

Bibi, Meomeo vs Vanelove, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/04/2016

Ngày đánh: 12-04-2016

Bibi, Meomeo vs Vanelove, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/04/2016

Bibi, Vanelove vs Chimsedinang, Gunny - Siêu kinh điển 2vs2 | Ngày 11/04/2016

Ngày đánh: 11-04-2016

Bibi, Vanelove vs Chimsedinang, Gunny - Siêu kinh điển 2vs2 | Ngày 11/04/2016

Bibi, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 08/04/2016

Ngày đánh: 08-04-2016

Bibi, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 08/04/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Ngày đánh: 06-04-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016