chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Bibi

Liên quân Hà - Sky vs Liên quân Game - Thái | Team 4vs4 đỉnh cao - Ngày 01/06/2016

Ngày đánh: 01-06-2016

Liên quân Hà - Sky vs Liên quân Game - Thái | Team 4vs4 đỉnh cao - Ngày 01/06/2016

AOE Việt Trung 2016 - Bibi, Hoàng Mai Nhi, Quýt xuất trận (Solo Assyrian - Solo Shang - 2vs2 Random) | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

AOE Việt Trung 2016 - Bibi, Hoàng Mai Nhi, Quýt xuất trận (Solo Assyrian - Solo Shang - 2vs2 Random) | Ngày 31/05/2016

Bibi, Hehe vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

Bibi, Hehe vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Bibi, Vanelove vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/05/2016

Ngày đánh: 30-05-2016

Bibi, Vanelove vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/05/2016

Bibi, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/05/2016

Ngày đánh: 29-05-2016

Bibi, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/05/2016

Bibi, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/05/2016

Ngày đánh: 28-05-2016

Bibi, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/05/2016

Bibi, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Ngày đánh: 24-05-2016

Bibi, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Bibi, Hehe vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Ngày đánh: 24-05-2016

Bibi, Hehe vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Bibi, Vanelove vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/05/2016

Ngày đánh: 22-05-2016

Bibi, Vanelove vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/05/2016

Bibi, Chipboy vs Vanelove, Gunny - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/05/2016

Ngày đánh: 21-05-2016

Bibi, Chipboy vs Vanelove, Gunny - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/05/2016

Team Skyred - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Ngày đánh: 19-05-2016

Team Skyred - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Bibi, Chipboy vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/05/2016

Ngày đánh: 17-05-2016

Bibi, Chipboy vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/05/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Ngày đánh: 14-05-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Chung Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Chung Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Bán Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Bán Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Vòng 2 Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Vòng 2 Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

CMD368 Đóng