chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Cam Quýt

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/10/2016

Ngày đánh: 24-10-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/10/2016

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/10/2016

Ngày đánh: 20-10-2016

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/10/2016

Hà Nôi vs GameTV - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Ngày đánh: 16-10-2016

Hà Nôi vs GameTV - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/10/2016

Ngày đánh: 14-10-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/10/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

Ngày đánh: 28-09-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao  | Ngày 22/09/2016

Ngày đánh: 22-09-2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

Hà Nội + Bibi vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Ngày đánh: 19-09-2016

Hà Nội + Bibi vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Ngày đánh: 12-09-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/09/2016

Ngày đánh: 07-09-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/09/2016

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/09/2016

Ngày đánh: 05-09-2016

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/09/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/08/2016

Ngày đánh: 31-08-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/08/2016

Cam Quýt vs Tiểu Bạch Long - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Ngày đánh: 27-08-2016

Cam Quýt vs Tiểu Bạch Long - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Ngày đánh: 25-08-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Bibi, Cam Quýt vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/08/2016

Ngày đánh: 21-08-2016

Bibi, Cam Quýt vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/08/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Ngày đánh: 20-08-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Ngày đánh: 16-08-2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016