chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Liên quân GameTV + Skyred vs Liên quân Hà Nội + Thái Bình - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 20/03/2017

Ngày đánh: 20-03-2017

Liên quân GameTV + Skyred vs Liên quân Hà Nội + Thái Bình - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 20/03/2017

Chim sedinang vs Hồng Anh - Solo Shang, Assyrian | Ngày 10/03/2017

Ngày đánh: 10-03-2017

Chim sedinang vs Hồng Anh - Solo Shang, Assyrian | Ngày 10/03/2017

Chim sedinang vs Hồng Anh - Solo Shang, Assyrian | Ngày 04/03/2017

Ngày đánh: 04-03-2017

Chim sedinang vs Hồng Anh - Solo Shang, Assyrian | Ngày 04/03/2017

GameTV vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/03/2017

Ngày đánh: 03-03-2017

GameTV vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/03/2017

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/03/2017

Ngày đánh: 02-03-2017

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/03/2017

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2017

Ngày đánh: 28-02-2017

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh - Team 2vs 2 R Shang, Assyrian | Ngày 22/02/2017

Ngày đánh: 22-02-2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh - Team 2vs 2 R Shang, Assyrian | Ngày 22/02/2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo 3 thể loại (R Shang, R Assyrian, Shang hỗn mã) | Ngày 21/02/2017

Ngày đánh: 21-02-2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo 3 thể loại (R Shang, R Assyrian, Shang hỗn mã) | Ngày 21/02/2017

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 20/02/2017

Ngày đánh: 20-02-2017

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 20/02/2017

GameTV vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/02/2017

Ngày đánh: 19-02-2017

GameTV vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/02/2017

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/02/2017

Ngày đánh: 18-02-2017

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/02/2017

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/02/2017

Ngày đánh: 12-02-2017

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/02/2017

GameTV vs Bibi Club + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/02/2017

Ngày đánh: 12-02-2017

GameTV vs Bibi Club + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/02/2017

Chimsedinang vs Shenlong - Solo Cung Chém, Yamoto đời 4 | Ngày 09/02/2017

Ngày đánh: 09-02-2017

Chimsedinang vs Shenlong - Solo Cung Chém, Yamoto đời 4 | Ngày 09/02/2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Ngày đánh: 05-02-2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/02/2017

Ngày đánh: 03-02-2017

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/02/2017

CMD368 Đóng