chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Chimsedinang vs Shenlong - Solo Cung Chém, Yamoto đời 4 | Ngày 09/02/2017

Ngày đánh: 09-02-2017

Chimsedinang vs Shenlong - Solo Cung Chém, Yamoto đời 4 | Ngày 09/02/2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Ngày đánh: 05-02-2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/02/2017

Ngày đánh: 03-02-2017

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/02/2017

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/02/2017

Ngày đánh: 02-02-2017

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/02/2017

GameTV + Thái Bình vs Hà Nội + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 23/01/2017

Ngày đánh: 23-01-2017

GameTV + Thái Bình vs Hà Nội + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 23/01/2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Ngày đánh: 19-01-2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

GameTV vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

Ngày đánh: 18-01-2017

GameTV vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Ngày đánh: 17-01-2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo R Shang, Assyrian | Ngày 12/01/2016

Ngày đánh: 12-01-2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo R Shang, Assyrian | Ngày 12/01/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

Ngày đánh: 12-01-2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

Ngày đánh: 10-01-2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/01/2016

Ngày đánh: 05-01-2017

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/01/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/01/2016

Ngày đánh: 03-01-2017

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/01/2016

GameTV vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/12/2016

Ngày đánh: 26-12-2016

GameTV vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/12/2016

Chimsedinang vs Shenlong - Solo 3 thể loại | Ngày 23/12/2016

Ngày đánh: 23-12-2016

Chimsedinang vs Shenlong - Solo 3 thể loại | Ngày 23/12/2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 22/12/2016

Ngày đánh: 22-12-2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 22/12/2016

CMD368 Đóng