chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 15/11/2016

Ngày đánh: 15-11-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 15/11/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 07/11/2016

Ngày đánh: 07-11-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 07/11/2016

GameTV + Hehe vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/11/2016

Ngày đánh: 04-11-2016

GameTV + Hehe vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/11/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/11/2016

Ngày đánh: 02-11-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/11/2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/10/2016

Ngày đánh: 28-10-2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/10/2016

Ngày đánh: 27-10-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/10/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

Ngày đánh: 21-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/10/2016

Ngày đánh: 18-10-2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/10/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Random | Ngày 17/10/2016

Ngày đánh: 17-10-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Random | Ngày 17/10/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Assyrian | Ngày 17/10/2016

Ngày đánh: 17-10-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Assyrian | Ngày 17/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Ngày đánh: 16-10-2016

GameTV vs Hà Nội - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/10/2016

Ngày đánh: 13-10-2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/10/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Ngày đánh: 10-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Chimsedinang vs Nhãn Tử - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang vs Nhãn Tử - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Chimsedinang, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật - 2vs2 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật - 2vs2 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - 4vs4 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - 4vs4 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

CMD368 Đóng