chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/10/2016

Ngày đánh: 27-10-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/10/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

Ngày đánh: 21-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/10/2016

Ngày đánh: 18-10-2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/10/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Random | Ngày 17/10/2016

Ngày đánh: 17-10-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Random | Ngày 17/10/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Assyrian | Ngày 17/10/2016

Ngày đánh: 17-10-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Assyrian | Ngày 17/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Ngày đánh: 16-10-2016

GameTV vs Hà Nội - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/10/2016

Ngày đánh: 13-10-2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/10/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Ngày đánh: 10-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Chimsedinang vs Nhãn Tử - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang vs Nhãn Tử - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Chimsedinang, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật - 2vs2 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật - 2vs2 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - 4vs4 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - 4vs4 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Chimsedinang vs Tình Ca - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang vs Tình Ca - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Chimsedinang vs Phong Lưu Tình - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang vs Phong Lưu Tình - Solo R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

Ngày đánh: 28-09-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

GameTV + Vanelove vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Ngày đánh: 26-09-2016

GameTV + Vanelove vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Ngày đánh: 25-09-2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

CMD368 Đóng