chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Chimsedinang vs Hồng Anh - Solo Shang | Ngày 18/09/2016

Ngày đánh: 18-09-2016

Chimsedinang vs Hồng Anh - Solo Shang | Ngày 18/09/2016

Chimsedinang vs Tiểu Bạch Long - Vòng 10 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Ngày đánh: 17-09-2016

Chimsedinang vs Tiểu Bạch Long - Vòng 10 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Chimsedinang vs Hehe - Vòng 9 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Ngày đánh: 17-09-2016

Chimsedinang vs Hehe - Vòng 9 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

AOE Việt Trung 2016 - Chimsedinang tiếp chiến Đại Trù, Đỗ Thánh, TTN - Solo Shang, Assyrian | Ngày 15/09/2016

Ngày đánh: 15-09-2016

AOE Việt Trung 2016 - Chimsedinang tiếp chiến Đại Trù, Đỗ Thánh, TTN - Solo Shang, Assyrian | Ngày 15/09/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 13/09/2016

Ngày đánh: 13-09-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 13/09/2016

Chimsedinang vs QuangGT - Vòng 8 AOE Star League 2016 | Ngày 10/09/2016

Ngày đánh: 10-09-2016

Chimsedinang vs QuangGT - Vòng 8 AOE Star League 2016 | Ngày 10/09/2016

Chimsedinang vs Hồng Anh - Vòng 7 AOE Star League 2016 | Ngày 10/09/2016

Ngày đánh: 10-09-2016

Chimsedinang vs Hồng Anh - Vòng 7 AOE Star League 2016 | Ngày 10/09/2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/09/2016

Ngày đánh: 06-09-2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/09/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/09/2016

Ngày đánh: 04-09-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/09/2016

Chimsedinang vs No1 - Vòng 6 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Ngày đánh: 03-09-2016

Chimsedinang vs No1 - Vòng 6 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Chimsedinang vs Vô Thường - Vòng 5 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Ngày đánh: 03-09-2016

Chimsedinang vs Vô Thường - Vòng 5 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/09/2016

Ngày đánh: 01-09-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/09/2016

Chimsedinang vs Hoàng Mai Nhi - Vòng 4 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Ngày đánh: 27-08-2016

Chimsedinang vs Hoàng Mai Nhi - Vòng 4 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Chimsedinang vs Chipboy - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Ngày đánh: 27-08-2016

Chimsedinang vs Chipboy - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Ngày đánh: 25-08-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/08/2016

Ngày đánh: 23-08-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/08/2016

CMD368 Đóng