chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Chimsedinang vs Chipboy - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Ngày đánh: 27-08-2016

Chimsedinang vs Chipboy - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Ngày đánh: 25-08-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/08/2016

Ngày đánh: 23-08-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/08/2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/08/2016

Ngày đánh: 22-08-2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/08/2016

Ngày đánh: 21-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/08/2016

GameTV vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

Ngày đánh: 19-08-2016

GameTV vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Ngày đánh: 16-08-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Gunny, Chimsedinang vs Vanelove, Bibi - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 14/08/2016

Ngày đánh: 14-08-2016

Gunny, Chimsedinang vs Vanelove, Bibi - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 14/08/2016

Chimsedinang vs Cam Quýt - Vòng 2 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

Ngày đánh: 13-08-2016

Chimsedinang vs Cam Quýt - Vòng 2 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

Chimsedinang vs Bibi - Vòng 1 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

Ngày đánh: 13-08-2016

Chimsedinang vs Bibi - Vòng 1 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/08/2016

Ngày đánh: 11-08-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Ngày đánh: 06-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Loạn quân Chimsedinang vs Loạn quân No1 - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Ngày đánh: 04-08-2016

Loạn quân Chimsedinang vs Loạn quân No1 - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/08/2016

Ngày đánh: 02-08-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Ngày đánh: 01-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Giao hữu Việt Trung 2016 - Chimsedinang, Hồng Anh đại phá Trung Hoa | Ngày 29/07/2016

Ngày đánh: 29-07-2016

Giao hữu Việt Trung 2016 - Chimsedinang, Hồng Anh đại phá Trung Hoa | Ngày 29/07/2016

CMD368 Đóng