chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Chimsedinang vs Cam Quýt - Vòng 2 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

Ngày đánh: 13-08-2016

Chimsedinang vs Cam Quýt - Vòng 2 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

Chimsedinang vs Bibi - Vòng 1 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

Ngày đánh: 13-08-2016

Chimsedinang vs Bibi - Vòng 1 AOE Star League 2016 | Ngày 13/08/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/08/2016

Ngày đánh: 11-08-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Ngày đánh: 06-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Loạn quân Chimsedinang vs Loạn quân No1 - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Ngày đánh: 04-08-2016

Loạn quân Chimsedinang vs Loạn quân No1 - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/08/2016

Ngày đánh: 02-08-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Ngày đánh: 01-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Giao hữu Việt Trung 2016 - Chimsedinang, Hồng Anh đại phá Trung Hoa | Ngày 29/07/2016

Ngày đánh: 29-07-2016

Giao hữu Việt Trung 2016 - Chimsedinang, Hồng Anh đại phá Trung Hoa | Ngày 29/07/2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

Ngày đánh: 29-07-2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Ngày đánh: 28-07-2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Ngày đánh: 26-07-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Thái Bình + CSDN vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Ngày đánh: 24-07-2016

Thái Bình + CSDN vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 23/07/2016

Ngày đánh: 23-07-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 23/07/2016

Skyred + CSDN  vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Ngày đánh: 22-07-2016

Skyred + CSDN vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Chimsedinang, Truy Mênh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Ngày đánh: 21-07-2016

Chimsedinang, Truy Mênh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 17/07/2016

Ngày đánh: 17-07-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 17/07/2016

CMD368 Đóng