chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 27/06/2016

Ngày đánh: 27-06-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 27/06/2016

Chimsedinang vs Bibi - Lượt về siêu kinh điển Solo Random | Ngày 26/06/2016

Ngày đánh: 26-06-2016

Chimsedinang vs Bibi - Lượt về siêu kinh điển Solo Random | Ngày 26/06/2016

Chimsedinang vs Bibi - Siêu kinh điển Solo Random | Ngày 20/06/2016

Ngày đánh: 20-06-2016

Chimsedinang vs Bibi - Siêu kinh điển Solo Random | Ngày 20/06/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Hehe - Kinh điển team 2vs2 | Ngày 17/06/2016

Ngày đánh: 17-06-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Hehe - Kinh điển team 2vs2 | Ngày 17/06/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Ngày đánh: 15-06-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Ngày đánh: 14-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 13/06/2016

Ngày đánh: 13-06-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 13/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Showmatch Tam hùng tranh bá - Thể loại Solo Random - Máy Chimsedinang | Ngày 11/06/2016

Ngày đánh: 11-06-2016

Showmatch Tam hùng tranh bá - Thể loại Solo Random - Máy Chimsedinang | Ngày 11/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Ngày đánh: 10-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Kinh điển team 2vs2 | Ngày 08/06/2016

Ngày đánh: 08-06-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Kinh điển team 2vs2 | Ngày 08/06/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Kinh điển team 2vs2 | Ngày 07/06/2016

Ngày đánh: 07-06-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Kinh điển team 2vs2 | Ngày 07/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Ngày đánh: 02-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Liên quân Game - Thái vs Liên quân Hà - Sky | Team 4vs4 đỉnh cao - Ngày 01/06/2016

Ngày đánh: 01-06-2016

Liên quân Game - Thái vs Liên quân Hà - Sky | Team 4vs4 đỉnh cao - Ngày 01/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Ngày đánh: 27-05-2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

CMD368 Đóng