chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Chim sẻ đi nắng

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Ngày đánh: 27-05-2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Chimsedinang, Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Ngày đánh: 26-05-2016

Chimsedinang, Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Ngày đánh: 24-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/05/2016

Ngày đánh: 23-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/05/2016

Team GameTV - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Ngày đánh: 19-05-2016

Team GameTV - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Sơ Luyến | Quần Chiến 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 12-05-2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Sơ Luyến | Quần Chiến 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Minh Nhật, Bất Liễu Tình | Quần Chiến 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 12-05-2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Minh Nhật, Bất Liễu Tình | Quần Chiến 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Chung Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Chung Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Bán Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Bán Kết Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Vòng 2 Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Vòng 2 Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Vòng 1 Team  3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, Hồng Anh vs Trung Quốc | Vòng 1 Team 3vs3 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, No1 vs Trung Quốc | Bán Kết Team 3vs3 Deatchmap - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, No1 vs Trung Quốc | Bán Kết Team 3vs3 Deatchmap - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, No1 vs Trung Quốc | Vòng 2 Team 3vs3 Deatchmap - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, No1 vs Trung Quốc | Vòng 2 Team 3vs3 Deatchmap - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Bibi, No1 vs Trung Quốc | Vòng 1 Team 3vs3 Deatchmap - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 11-05-2016

Chimsedinang, Bibi, No1 vs Trung Quốc | Vòng 1 Team 3vs3 Deatchmap - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Cơ Trí, Tiểu Hắc Mã | Vòng 3 Team 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Cơ Trí, Tiểu Hắc Mã | Vòng 3 Team 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Chiến Tướng, Nhãn Tử | Vòng 1 Team 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, Hồng Anh vs Chiến Tướng, Nhãn Tử | Vòng 1 Team 2vs2 Shang - Giải AOE Hàng Châu 2016