chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Gunny

Gunny vs No1 - Solo 3 thể loại | Ngày 01/08/2016

Ngày đánh: 01-08-2016

Gunny vs No1 - Solo 3 thể loại | Ngày 01/08/2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

Ngày đánh: 29-07-2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

Thái Bình + CSDN vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Ngày đánh: 24-07-2016

Thái Bình + CSDN vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 23/07/2016

Ngày đánh: 23-07-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 23/07/2016

Thái Bình vs Skyred + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Ngày đánh: 22-07-2016

Thái Bình vs Skyred + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Ngày đánh: 20-07-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Thái Bình vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

Ngày đánh: 19-07-2016

Thái Bình vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 17/07/2016

Ngày đánh: 17-07-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 17/07/2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/07/2016

Ngày đánh: 16-07-2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/07/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/07/2016

Ngày đánh: 12-07-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/07/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/07/2016

Ngày đánh: 10-07-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/07/2016

Gunny vs Vanelove - Solo 3 thể loại | Ngày 09/07/2016

Ngày đánh: 09-07-2016

Gunny vs Vanelove - Solo 3 thể loại | Ngày 09/07/2016

Gunny vs Truy Mệnh - Solo 3 thể loại | Ngày 07/07/2016

Ngày đánh: 07-07-2016

Gunny vs Truy Mệnh - Solo 3 thể loại | Ngày 07/07/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 06/07/2016

Ngày đánh: 06-07-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 06/07/2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 03/07/2016

Ngày đánh: 03-07-2016

Chimsedinang, Gunny vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 03/07/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Ngày đánh: 01-07-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

CMD368 Đóng