chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Gunny

Gunny, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 01/02/2016

Ngày đánh: 01-02-2016

Gunny, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 01/02/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/01/2016

Ngày đánh: 30-01-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/01/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/01/2016

Ngày đánh: 29-01-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/01/2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 28/01/2016

Ngày đánh: 28-01-2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 28/01/2016

Gunny, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 27/01/2016

Ngày đánh: 27-01-2016

Gunny, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 27/01/2016

Gunny, No1 vs Hehe, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 25/01/2016

Ngày đánh: 25-01-2016

Gunny, No1 vs Hehe, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 25/01/2016

Hà Nội + Gunny vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 23/01/2016

Ngày đánh: 23-01-2016

Hà Nội + Gunny vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 23/01/2016

Gunny, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 22/01/2016

Ngày đánh: 22-01-2016

Gunny, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 22/01/2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 20/01/2016

Ngày đánh: 20-01-2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 20/01/2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Ngày đánh: 15-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Gunny, Hồng Anh vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 11/01/2016

Ngày đánh: 11-01-2016

Gunny, Hồng Anh vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 11/01/2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 10/01/2016

Ngày đánh: 10-01-2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 10/01/2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 09/01/2016

Ngày đánh: 09-01-2016

Gunny, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 09/01/2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 | Ngày 03/01/2016

Ngày đánh: 03-01-2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 | Ngày 03/01/2016

Liên quân GameTV Thái Bình vs Liên quân Hà Nội Skyred - Siêu kinh điển 4vs4 | Ngày 01/01/2016

Ngày đánh: 01-01-2016

Liên quân GameTV Thái Bình vs Liên quân Hà Nội Skyred - Siêu kinh điển 4vs4 | Ngày 01/01/2016

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 31/12/2015

Ngày đánh: 31-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 31/12/2015