chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

hehe

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

Ngày đánh: 21-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Ngày đánh: 10-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Hehe vs Sơ Luyến - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Hehe vs Sơ Luyến - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Hehe vs Tịnh Ca - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Hehe vs Tịnh Ca - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Ngày đánh: 26-09-2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Ngày đánh: 25-09-2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Liên quân Game Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

Ngày đánh: 22-09-2016

Liên quân Game Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/09/2016

Ngày đánh: 20-09-2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/09/2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Ngày đánh: 19-09-2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Hehe vs Hoàng Mai Nhi - Vòng 10 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Ngày đánh: 17-09-2016

Hehe vs Hoàng Mai Nhi - Vòng 10 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Hehe vs Chimsedinang - Vòng 9 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Ngày đánh: 17-09-2016

Hehe vs Chimsedinang - Vòng 9 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/09/2016

Ngày đánh: 16-09-2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/09/2016

No1, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/09/2016

Ngày đánh: 14-09-2016

No1, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/09/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Ngày đánh: 12-09-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Bibi, Hehe vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/09/2016

Ngày đánh: 04-09-2016

Bibi, Hehe vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/09/2016

Hehe vs Cam Quýt - Vòng 6 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Ngày đánh: 03-09-2016

Hehe vs Cam Quýt - Vòng 6 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016