chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

hehe

Skyred vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/11/2016

Ngày đánh: 28-11-2016

Skyred vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/11/2016

GameTV + Hehe vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/11/2016

Ngày đánh: 18-11-2016

GameTV + Hehe vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/11/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 16/11/2016

Ngày đánh: 16-11-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 16/11/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 07/11/2016

Ngày đánh: 07-11-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Vanelove - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 07/11/2016

GameTV + Hehe vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/11/2016

Ngày đánh: 04-11-2016

GameTV + Hehe vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/11/2016

Liên quân vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/11/2016

Ngày đánh: 03-11-2016

Liên quân vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/11/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

Ngày đánh: 21-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 3 thể loại | Ngày 21/10/2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Ngày đánh: 10-10-2016

Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh - Team 2vs2 R Shang | Ngày 10/10/2016

Hehe vs Sơ Luyến - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Hehe vs Sơ Luyến - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Hehe vs Tịnh Ca - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Hehe vs Tịnh Ca - Solo Shang tự do | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Ngày đánh: 26-09-2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Ngày đánh: 25-09-2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Liên quân Game Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

Ngày đánh: 22-09-2016

Liên quân Game Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/09/2016

Ngày đánh: 20-09-2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/09/2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Ngày đánh: 19-09-2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Hehe vs Hoàng Mai Nhi - Vòng 10 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016

Ngày đánh: 17-09-2016

Hehe vs Hoàng Mai Nhi - Vòng 10 AOE Star League 2016 | Ngày 17/09/2016