chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Hồng Anh

AOE Pro Master 2017 - Thể loại Assyrian | Máy Hồng Anh

Ngày đánh: 02-04-2017

AOE Pro Master 2017 - Thể loại Assyrian | Máy Hồng Anh

Liên quân Hà Nội + Thái Bình vs Liên quân GameTV + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 20/03/2017

Ngày đánh: 20-03-2017

Liên quân Hà Nội + Thái Bình vs Liên quân GameTV + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 20/03/2017

Hồng Anh vs Chimsedinang - Solo Shang, Assyrian | Ngày 10/03/2017

Ngày đánh: 10-03-2017

Hồng Anh vs Chimsedinang - Solo Shang, Assyrian | Ngày 10/03/2017

Hồng Anh vs Chimsedinang - Solo Shang, Assyrian | Ngày 04/03/2017

Ngày đánh: 04-03-2017

Hồng Anh vs Chimsedinang - Solo Shang, Assyrian | Ngày 04/03/2017

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2017

Ngày đánh: 28-02-2017

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh - Team 2vs 2 R Shang, Assyrian | Ngày 22/02/2017

Ngày đánh: 22-02-2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh - Team 2vs 2 R Shang, Assyrian | Ngày 22/02/2017

Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư - Solo 3 thể loại (R Shang, R Assyrian, Shang tự do) | Ngày 21/02/2017

Ngày đánh: 21-02-2017

Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư - Solo 3 thể loại (R Shang, R Assyrian, Shang tự do) | Ngày 21/02/2017

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 20/02/2017

Ngày đánh: 20-02-2017

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 20/02/2017

Hồng Anh vs Shenlong - Solo Cung Chém, R Shang | Ngày 16/02/2017

Ngày đánh: 16-02-2017

Hồng Anh vs Shenlong - Solo Cung Chém, R Shang | Ngày 16/02/2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/02/2017

Ngày đánh: 10-02-2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/02/2017

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/02/2017

Ngày đánh: 08-02-2017

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/02/2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Ngày đánh: 05-02-2017

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/02/2017

Ngày đánh: 02-02-2017

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/02/2017

GameTV + Thái Bình vs Hà Nội + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 23/01/2017

Ngày đánh: 23-01-2017

GameTV + Thái Bình vs Hà Nội + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 23/01/2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Ngày đánh: 19-01-2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/01/2017

Ngày đánh: 09-01-2017

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/01/2017

CMD368 Đóng