chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Hồng Anh

Hồng Anh vs Shenlong - Solo 3 thể loại | Ngày 25/12/2015

Ngày đánh: 25-12-2015

Hồng Anh vs Shenlong - Solo 3 thể loại | Ngày 25/12/2015

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 24/12/2015

Ngày đánh: 24-12-2015

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 24/12/2015

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/12/2015

Ngày đánh: 18-12-2015

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, No1 - Team 2vs2 | Ngày 17/12/2015

Ngày đánh: 17-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, No1 - Team 2vs2 | Ngày 17/12/2015

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Ngày đánh: 16-12-2015

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 | Ngày 13/12/2015

Ngày đánh: 13-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 | Ngày 13/12/2015

Liên quân Hồng Anh vs Liên quân Chimsedinang - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 10/12/2015

Ngày đánh: 10-12-2015

Liên quân Hồng Anh vs Liên quân Chimsedinang - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 10/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 06/12/2015

Ngày đánh: 06-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 06/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 05/12/2015

Ngày đánh: 05-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 05/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 04/12/2015

Ngày đánh: 04-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 04/12/2015

Tiểu Bạch Long, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy | Ngày 02/12/2015

Ngày đánh: 02-12-2015

Tiểu Bạch Long, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy | Ngày 02/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao

Ngày đánh: 30-11-2015

Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao

Thái Bình vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 29-11-2015

Thái Bình vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao

Tứ Hùng team 4vs4 đỉnh cao | Team Thái Bình

Ngày đánh: 26-11-2015

Tứ Hùng team 4vs4 đỉnh cao | Team Thái Bình

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Tranh ba tư - Máy Thái Bình

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Tranh ba tư - Máy Thái Bình

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 2vs2 Shang Tự do | Team Thái Bình

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 2vs2 Shang Tự do | Team Thái Bình

CMD368 Đóng