chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/11/2016

Ngày đánh: 02-11-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/11/2016

GameTV vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/11/2016

Ngày đánh: 01-11-2016

GameTV vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/11/2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/10/2016

Ngày đánh: 28-10-2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/10/2016

Ngày đánh: 27-10-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/10/2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/10/2016

Ngày đánh: 20-10-2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/10/2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/10/2016

Ngày đánh: 18-10-2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/10/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Random | Ngày 17/10/2016

Ngày đánh: 17-10-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Random | Ngày 17/10/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Assyrian | Ngày 17/10/2016

Ngày đánh: 17-10-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Vanelove - Team 2vs2 Assyrian | Ngày 17/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

Ngày đánh: 16-10-2016

GameTV vs Hà Nội - Thi đấu đoàn thể Shang | Ngày 16/10/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

Ngày đánh: 28-09-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

GameTV + Vanelove vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Ngày đánh: 26-09-2016

GameTV + Vanelove vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Bibi - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Ngày đánh: 25-09-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Bibi - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/09/2016

Ngày đánh: 21-09-2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/09/2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/09/2016

Ngày đánh: 09-09-2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/09/2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/09/2016

Ngày đánh: 08-09-2016

GameTV vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/09/2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/09/2016

Ngày đánh: 06-09-2016

GameTV vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/09/2016

CMD368 Đóng