chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/08/2016

Ngày đánh: 22-08-2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/08/2016

Ngày đánh: 21-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/08/2016

GameTV vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

Ngày đánh: 19-08-2016

GameTV vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Ngày đánh: 16-08-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/08/2016

Ngày đánh: 11-08-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Ngày đánh: 06-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Vanelove, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/08/2016

Ngày đánh: 02-08-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/08/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Ngày đánh: 01-08-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

Ngày đánh: 29-07-2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Ngày đánh: 28-07-2016

GameTV + Hồng Anh vs Hà Nội + Bibi - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Ngày đánh: 26-07-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Chimsedinang, Truy Mênh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Ngày đánh: 21-07-2016

Chimsedinang, Truy Mênh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Ngày đánh: 20-07-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/07/2016

Ngày đánh: 16-07-2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/07/2016

Ngày đánh: 14-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Ngày đánh: 13-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

CMD368 Đóng