chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Ngày đánh: 26-07-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Chimsedinang, Truy Mênh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Ngày đánh: 21-07-2016

Chimsedinang, Truy Mênh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Ngày đánh: 20-07-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/07/2016

Ngày đánh: 16-07-2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/07/2016

Ngày đánh: 14-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Ngày đánh: 13-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/07/2016

Ngày đánh: 11-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

Ngày đánh: 04-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Ngày đánh: 01-07-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/06/2016

Ngày đánh: 30-06-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/06/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Ngày đánh: 29-06-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/06/2016

Ngày đánh: 28-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/06/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Ngày đánh: 15-06-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Ngày đánh: 14-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Ngày đánh: 10-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

CMD368 Đóng