chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Ngày đánh: 10-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Ngày đánh: 02-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Ngày đánh: 27-05-2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Chimsedinang, Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Ngày đánh: 26-05-2016

Chimsedinang, Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Ngày đánh: 24-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/05/2016

Ngày đánh: 23-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/05/2016

Team GameTV - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Ngày đánh: 19-05-2016

Team GameTV - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny | Quần chiến 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny | Quần chiến 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Tutj | Vòng 3 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Tutj | Vòng 3 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Mã, Tiểu Vũ | Vòng 2 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Mã, Tiểu Vũ | Vòng 2 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Tiểu Hiệp, Đại Trù | Vòng 1 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Tiểu Hiệp, Đại Trù | Vòng 1 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/04/2016

Ngày đánh: 25-04-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/04/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team GameTV

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team GameTV

CMD368 Đóng