chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny | Quần chiến 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny | Quần chiến 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Tutj | Vòng 3 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Tutj | Vòng 3 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Mã, Tiểu Vũ | Vòng 2 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Mã, Tiểu Vũ | Vòng 2 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Tiểu Hiệp, Đại Trù | Vòng 1 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Ngày đánh: 10-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Tiểu Tiểu Hiệp, Đại Trù | Vòng 1 Team 2vs2 Random - Giải AOE Hàng Châu 2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/04/2016

Ngày đánh: 25-04-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/04/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team GameTV

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team GameTV

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Chimsedinang, No1

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Chimsedinang, No1

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team GameTV

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team GameTV

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/04/2016

Ngày đánh: 21-04-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/04/2016

AOE Việt Trung 2016 - Chimsedinang, Truy Mệnh xuất trận (2vs2 Shang - Solo Assyrian) | Ngày 19/04/2016

Ngày đánh: 19-04-2016

AOE Việt Trung 2016 - Chimsedinang, Truy Mệnh xuất trận (2vs2 Shang - Solo Assyrian) | Ngày 19/04/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/04/2016

Ngày đánh: 04-04-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/04/2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh  - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Ngày đánh: 03-04-2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 | Ngày 30/03/2016

Ngày đánh: 30-03-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 | Ngày 30/03/2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh  - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Ngày đánh: 27-03-2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Ngày đánh: 27-03-2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016