chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 | Ngày 30/03/2016

Ngày đánh: 30-03-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 | Ngày 30/03/2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh  - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Ngày đánh: 27-03-2016

Chimsedinang, No1 vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Ngày đánh: 27-03-2016

GameTV vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

Ngày đánh: 23-03-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/03/2016

Ngày đánh: 22-03-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/03/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Ngày đánh: 21-03-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/03/2016

Ngày đánh: 18-03-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/03/2016

Việt Trung 2016 - Team GameTV xuất trận | Ngày 15/03/2016

Ngày đánh: 15-03-2016

Việt Trung 2016 - Team GameTV xuất trận | Ngày 15/03/2016

GameTV + Shenlong vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 13/03/2016

Ngày đánh: 13-03-2016

GameTV + Shenlong vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 13/03/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/03/2016

Ngày đánh: 07-03-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/03/2016

GameTV vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/03/2016

Ngày đánh: 05-03-2016

GameTV vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/03/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/02/2016

Ngày đánh: 29-02-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/02/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2016

Ngày đánh: 28-02-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2016

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/02/2016

Ngày đánh: 25-02-2016

Chimsedinang, No1 vs Hồng Anh, Gunny - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/02/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/02/2016

Ngày đánh: 21-02-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/02/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/02/2016

Ngày đánh: 03-02-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/02/2016