chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team GameTV

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/07/2016

Ngày đánh: 11-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

Ngày đánh: 04-07-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Ngày đánh: 01-07-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/06/2016

Ngày đánh: 30-06-2016

Chimsedinang, Chipboy vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/06/2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Ngày đánh: 29-06-2016

GameTV + Gunny vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/06/2016

Ngày đánh: 28-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/06/2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Ngày đánh: 15-06-2016

Chimsedinang, Truy Mệnh vs Vanelove, Tý - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Ngày đánh: 14-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Ngày đánh: 10-06-2016

GameTV vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Ngày đánh: 02-06-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Ngày đánh: 27-05-2016

GameTV vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Chimsedinang, Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Ngày đánh: 26-05-2016

Chimsedinang, Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Ngày đánh: 24-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/05/2016

Ngày đánh: 23-05-2016

Chimsedinang, No1 vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/05/2016

CMD368 Đóng