chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hà Nội vs Bibi Club + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/03/2017

Ngày đánh: 04-04-2017

Hà Nội vs Bibi Club + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/03/2017

Hà Nội vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/03/2017

Ngày đánh: 02-03-2017

Hà Nội vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/03/2017

Hà Nội + Bibi vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/02/2017

Ngày đánh: 19-02-2017

Hà Nội + Bibi vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/02/2017

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/02/2017

Ngày đánh: 10-02-2017

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/02/2017

Hà Nội vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/02/2017

Ngày đánh: 08-02-2017

Hà Nội vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/02/2017

Hà Nội + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Ngày đánh: 17-02-2017

Hà Nội + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 05/02/2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Ngày đánh: 22-01-2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Ngày đánh: 20-01-2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Ngày đánh: 17-01-2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

Ngày đánh: 12-01-2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

Ngày đánh: 10-01-2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/01/2017

Ngày đánh: 09-01-2017

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/01/2017

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2017

Ngày đánh: 04-01-2017

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2017

Hà Nội vs Bibi Club + Chipboy - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/01/2017

Ngày đánh: 03-01-2017

Hà Nội vs Bibi Club + Chipboy - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/01/2017

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 31/12/2016

Ngày đánh: 31-12-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 31/12/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/12/2016

Ngày đánh: 27-12-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/12/2016

CMD368 Đóng