chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Vanelove, Quýt vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2

Ngày đánh: 29-09-2015

Vanelove, Quýt vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 28-09-2015

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Hehe - Kèo đấu phục thù

Ngày đánh: 27-09-2015

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Hehe - Kèo đấu phục thù

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao

Ngày đánh: 26-09-2015

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 25-09-2015

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao

Ngày đánh: 23-09-2015

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Gunny, Tom - Team 2vs2

Ngày đánh: 16-09-2015

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Gunny, Tom - Team 2vs2

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2

Ngày đánh: 15-09-2015

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2

Ngày đánh: 14-09-2015

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2

CMD368 Đóng