chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/10/2016

Ngày đánh: 14-10-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/10/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/10/2016

Ngày đánh: 12-10-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/10/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

Ngày đánh: 28-09-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/09/2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao  | Ngày 22/09/2016

Ngày đánh: 22-09-2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

Hà Nội + Bibi vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Ngày đánh: 19-09-2016

Hà Nội + Bibi vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Hà Nội + Bibi vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/09/2016

Ngày đánh: 16-09-2016

Hà Nội + Bibi vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/09/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/09/2016

Ngày đánh: 15-09-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/09/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs No1, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/09/2016

Ngày đánh: 14-09-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs No1, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/09/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Ngày đánh: 12-09-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/09/2016

Ngày đánh: 07-09-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/09/2016

Hà Nội + Bibi vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/09/2016

Ngày đánh: 06-09-2016

Hà Nội + Bibi vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/09/2016

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/09/2016

Ngày đánh: 05-09-2016

Hà Nội vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/09/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/09/2016

Ngày đánh: 02-09-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/09/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/08/2016

Ngày đánh: 28-08-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/08/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Ngày đánh: 25-08-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Ngày đánh: 20-08-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

CMD368 Đóng