chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/07/2016

Ngày đánh: 30-07-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/07/2016

Hà Nội + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Ngày đánh: 28-07-2016

Hà Nội + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/07/2016

Ngày đánh: 27-07-2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Ngày đánh: 24-07-2016

Hà Nội vs Thái Bình + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Vanelove, Tý vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Ngày đánh: 21-07-2016

Vanelove, Tý vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Ngày đánh: 20-07-2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

Ngày đánh: 19-07-2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/07/2016

Ngày đánh: 18-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Ngày đánh: 13-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/07/2016

Ngày đánh: 12-07-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/07/2016

Ngày đánh: 10-07-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 09/07/2016

Ngày đánh: 09-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 09/07/2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/07/2016

Ngày đánh: 07-07-2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

Ngày đánh: 04-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/07/2016

Ngày đánh: 02-07-2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/07/2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Ngày đánh: 01-07-2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

CMD368 Đóng