chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hà Nội + Hehe vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

Ngày đánh: 19-08-2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Ngày đánh: 16-08-2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Hà Nội vs Bibi Club + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/08/2016

Ngày đánh: 15-08-2016

Hà Nội vs Bibi Club + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/08/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/8/2016

Ngày đánh: 11-08-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/8/2016

Hà Nội vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao  | Ngày 10/08/2016

Ngày đánh: 10-08-2016

Hà Nội vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/08/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Ngày đánh: 06-08-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/08/2016

Ngày đánh: 05-08-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/08/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Ngày đánh: 04-08-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/08/2016

Ngày đánh: 03-08-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/08/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/07/2016

Ngày đánh: 30-07-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/07/2016

Hà Nội + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Ngày đánh: 28-07-2016

Hà Nội + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 28/07/2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/07/2016

Ngày đánh: 27-07-2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Ngày đánh: 24-07-2016

Hà Nội vs Thái Bình + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Vanelove, Tý vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Ngày đánh: 21-07-2016

Vanelove, Tý vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/07/2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Ngày đánh: 20-07-2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/07/2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

Ngày đánh: 19-07-2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

CMD368 Đóng