chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/07/2016

Ngày đánh: 18-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Ngày đánh: 13-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 13/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/07/2016

Ngày đánh: 12-07-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/07/2016

Ngày đánh: 10-07-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 09/07/2016

Ngày đánh: 09-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 09/07/2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/07/2016

Ngày đánh: 07-07-2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/07/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

Ngày đánh: 04-07-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/07/2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/07/2016

Ngày đánh: 02-07-2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Dương Còi - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/07/2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Ngày đánh: 01-07-2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/07/2016

Hà Nội vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/06/2016

Ngày đánh: 30-06-2016

Hà Nội vs Thái Bình + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/06/2016

Vanelove, Quýt vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Ngày đánh: 29-06-2016

Vanelove, Quýt vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Ngày đánh: 29-06-2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Ngày đánh: 29-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/06/2016

Ngày đánh: 28-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/06/2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/06/2016

Ngày đánh: 26-06-2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Xi Măng vs No1, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/06/2016

Ngày đánh: 25-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Xi Măng vs No1, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/06/2016

CMD368 Đóng