chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs No1, Chipboy - Team 2vs2 | Ngày 15/05/2016

Ngày đánh: 15-05-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs No1, Chipboy - Team 2vs2 | Ngày 15/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Ngày đánh: 14-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Ngày đánh: 14-05-2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/05/2016

Ngày đánh: 05-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/05/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/05/2016

Ngày đánh: 04-05-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/05/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Ngày đánh: 03-05-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Ngày đánh: 03-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Hà Nội vs Liên quân Game Thái - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/05/2016

Ngày đánh: 02-05-2016

Hà Nội vs Liên quân Game Thái - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/05/2016

Ngày đánh: 01-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/04/2016

Ngày đánh: 30-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/04/2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/04/2016

Ngày đánh: 26-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/04/2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/04/2016

Ngày đánh: 25-04-2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/04/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Hà Nội

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Hà Nội

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Vanelove, Quýt

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Vanelove, Quýt