chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Hà Nội

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Hà Nội

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/04/2016

Ngày đánh: 20-04-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/04/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/04/2016

Ngày đánh: 19-04-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/04/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/04/2016

Ngày đánh: 18-04-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/04/2016

Hà Nội vs Liên quân Thái Sky - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/04/2016

Ngày đánh: 17-04-2016

Hà Nội vs Liên quân Thái Sky - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/04/2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/04/2016

Ngày đánh: 17-04-2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/04/2016

Hà Nội vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/04/2016

Ngày đánh: 14-04-2016

Hà Nội vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 10/04/2016

Ngày đánh: 10-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 10/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/04/2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Bibi, Truy Mệnh - Team 2vs2 | Ngày 07/04/2016

Ngày đánh: 07-04-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Bibi, Truy Mệnh - Team 2vs2 | Ngày 07/04/2016

Hà Nội vs GameTV  - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Ngày đánh: 06-04-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/04/2016

Ngày đánh: 05-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/04/2016

Ngày đánh: 04-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/04/2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Ngày đánh: 03-04-2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs BIbi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/04/2016

Ngày đánh: 02-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs BIbi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/04/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/04/2016

Ngày đánh: 01-04-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/04/2016