chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/06/2016

Ngày đánh: 24-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/06/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 20/06/2016

Ngày đánh: 20-06-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 20/06/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 19/06/2016

Ngày đánh: 19-06-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 19/06/2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/06/2016

Ngày đánh: 18-06-2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Ngày đánh: 15-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Vanelove, Tý vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Ngày đánh: 15-06-2016

Vanelove, Tý vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 15/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Ngày đánh: 14-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Ngày đánh: 14-06-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Vanelove, Tý vs Gunny, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Ngày đánh: 11-06-2016

Vanelove, Tý vs Gunny, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Ngày đánh: 11-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Hà Nội vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Ngày đánh: 10-06-2016

Hà Nội vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/06/2016

Ngày đánh: 06-06-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/06/2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/06/2016

Ngày đánh: 03-06-2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Ngày đánh: 02-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

CMD368 Đóng