chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Ngày đánh: 14-06-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Ngày đánh: 12-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/06/2016

Vanelove, Tý vs Gunny, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Ngày đánh: 11-06-2016

Vanelove, Tý vs Gunny, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Ngày đánh: 11-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Hehe, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 11/06/2016

Hà Nội vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Ngày đánh: 10-06-2016

Hà Nội vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/06/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/06/2016

Ngày đánh: 06-06-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/06/2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/06/2016

Ngày đánh: 03-06-2016

Hà Nội + Hehe vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/06/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Ngày đánh: 02-06-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/06/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/05/2016

Ngày đánh: 29-05-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/05/2016

Ngày đánh: 28-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/05/2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Beobeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Ngày đánh: 27-05-2016

Vanelove, Tý vs Bibi, Beobeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Chimsedinang, Mạnh Hào - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Ngày đánh: 26-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Chimsedinang, Mạnh Hào - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/05/2016

Vanelove, Xi Măng vs No1, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/05/2016

Ngày đánh: 25-05-2016

Vanelove, Xi Măng vs No1, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

Ngày đánh: 24-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 24/05/2016

CMD368 Đóng