chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/05/2016

Ngày đánh: 20-05-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/05/2016

Team Hà Nội - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Ngày đánh: 19-05-2016

Team Hà Nội - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Tiểu Màn Thầu vs Gunny, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/05/2016

Ngày đánh: 18-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Tiểu Màn Thầu vs Gunny, Tiểu Bạch Long - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/05/2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/05/2016

Ngày đánh: 17-05-2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 17/05/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/05/2016

Ngày đánh: 16-05-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/05/2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs No1, Chipboy - Team 2vs2 | Ngày 15/05/2016

Ngày đánh: 15-05-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs No1, Chipboy - Team 2vs2 | Ngày 15/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Ngày đánh: 14-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Ngày đánh: 14-05-2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/05/2016

Ngày đánh: 05-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/05/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/05/2016

Ngày đánh: 04-05-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/05/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Ngày đánh: 03-05-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Ngày đánh: 03-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/05/2016

Hà Nội vs Liên quân Game Thái - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/05/2016

Ngày đánh: 02-05-2016

Hà Nội vs Liên quân Game Thái - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/05/2016

Ngày đánh: 01-05-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/05/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/04/2016

Ngày đánh: 30-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 30/04/2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

CMD368 Đóng