chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Hà Nội

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Bibi, Truy Mệnh - Team 2vs2 | Ngày 07/04/2016

Ngày đánh: 07-04-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Bibi, Truy Mệnh - Team 2vs2 | Ngày 07/04/2016

Hà Nội vs GameTV  - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Ngày đánh: 06-04-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/04/2016

Ngày đánh: 05-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Gunny, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/04/2016

Ngày đánh: 04-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 04/04/2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Ngày đánh: 03-04-2016

Hà Nội vs Skyred - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs BIbi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/04/2016

Ngày đánh: 02-04-2016

Hoàng Mai Nhi, Quýt vs BIbi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 02/04/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/04/2016

Ngày đánh: 01-04-2016

Hà Nội vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/04/2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, Gunny - Kinh điển 2vs2 | Ngày 31/03/2016

Ngày đánh: 31-03-2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, Gunny - Kinh điển 2vs2 | Ngày 31/03/2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/03/2016

Ngày đánh: 31-03-2016

Hoàng Mai Nhi, Vanelove vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 31/03/2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 | Ngày 30/03/2016

Ngày đánh: 30-03-2016

Vanelove, Tiểu Màn Thầu vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 | Ngày 30/03/2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/03/2016

Ngày đánh: 29-03-2016

Vanelove, Quýt vs Bibi, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 29/03/2016

Hồng Anh, Tiểu Bạch Long vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 | Ngày 24/03/2016

Ngày đánh: 24-03-2016

Hồng Anh, Tiểu Bạch Long vs Vanelove, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 | Ngày 24/03/2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

Ngày đánh: 23-03-2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

Hà Nội vs GameTV  - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/03/2016

Ngày đánh: 22-03-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/03/2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, No1 -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Ngày đánh: 21-03-2016

Vanelove, Quýt vs Chimsedinang, No1 -Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Ngày đánh: 21-03-2016

Hà Nội vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016