chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Skyred

Skyred vs GameTV + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/02/2016

Ngày đánh: 02-02-2016

Skyred vs GameTV + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/02/2016

Bibi, Meomeo vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 28/01/2016

Ngày đánh: 28-01-2016

Bibi, Meomeo vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 28/01/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/01/2016

Ngày đánh: 25-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/01/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Ngày đánh: 22-01-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Bibi, Hehe vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 19/01/2016

Ngày đánh: 19-01-2016

Bibi, Hehe vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 19/01/2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Chung kết 2vs2 Random - Máy Bibi, Hehe

Ngày đánh: 17-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Chung kết 2vs2 Random - Máy Bibi, Hehe

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Ngày đánh: 16-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Bibi, Hehe

Ngày đánh: 15-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Bibi, Hehe

Bibi, Hehe vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 08/01/2016

Ngày đánh: 08-01-2016

Bibi, Hehe vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 08/01/2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 07/01/2016

Ngày đánh: 07-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 07/01/2016

Bibi, Hehe vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 06/01/2016

Ngày đánh: 06-01-2016

Bibi, Hehe vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 06/01/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2016

Ngày đánh: 04-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2016

Bibi, Hehe vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 | Ngày 31/12/2015

Ngày đánh: 31-12-2015

Bibi, Hehe vs Gunny, Hồng Anh - Team 2vs2 | Ngày 31/12/2015

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Ngày đánh: 16-12-2015

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 13/12/2015

Ngày đánh: 13-12-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 13/12/2015

Bibi. Meomeo vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/12/2015

Ngày đánh: 12-12-2015

Bibi. Meomeo vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/12/2015

CMD368 Đóng