chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Skyred

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 05-10-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 01-10-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 30-09-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Bibi, Meomeo vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2

Ngày đánh: 29-09-2015

Bibi, Meomeo vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 28-09-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Không khoan nhượng

Ngày đánh: 27-09-2015

Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Không khoan nhượng

Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao

Ngày đánh: 26-09-2015

Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 25-09-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao

Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao

Ngày đánh: 23-09-2015

Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 đỉnh cao