chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Thái Bình

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/11/2016

Ngày đánh: 20-11-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/11/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/11/2016

Ngày đánh: 17-11-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/11/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 13/11/2016

Ngày đánh: 13-11-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 13/11/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/11/2016

Ngày đánh: 09-11-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/11/2016

Thái Bình vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/11/2016

Ngày đánh: 01-11-2016

Thái Bình vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/11/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/10/2016

Ngày đánh: 28-10-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/10/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Ngày đánh: 12-09-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Thái Bình vs Liên quân GameTV + Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/08/2016

Ngày đánh: 26-08-2016

Thái Bình vs Liên quân GameTV + Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/08/2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/08/2016

Ngày đánh: 22-08-2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 22/08/2016

Thái Bình vs Liên quân GameTV + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/08/2016

Ngày đánh: 18-08-2016

Thái Bình vs Liên quân GameTV + Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/08/2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Ngày đánh: 01-08-2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 01/08/2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

Ngày đánh: 29-07-2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/07/2016

Hồng Anh, Tiểu Bạch Long vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Ngày đánh: 26-07-2016

Hồng Anh, Tiểu Bạch Long vs Chimsedinang, Truy Mệnh - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/07/2016

Thái Bình + CSDN vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Ngày đánh: 24-07-2016

Thái Bình + CSDN vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 24/07/2016

Thái Bình vs Skyred + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Ngày đánh: 22-07-2016

Thái Bình vs Skyred + CSDN - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Thái Bình vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

Ngày đánh: 19-07-2016

Thái Bình vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/07/2016

CMD368 Đóng