chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Thái Bình

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/05/2016

Ngày đánh: 16-05-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/05/2016

Tiểu Bạch Long, Gunny vs No1, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Tiểu Bạch Long, Gunny vs No1, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Thái Bình

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Thái Bình

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Thái Bình

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Thái Bình

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/04/2016

Ngày đánh: 20-04-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/04/2016

AOE Việt Trung 2016 - Song Sát Thái Bình xuất trận (Assyrian - 2vs2 Shang - Random) | Ngày 15/04/2016

Ngày đánh: 15-04-2016

AOE Việt Trung 2016 - Song Sát Thái Bình xuất trận (Assyrian - 2vs2 Shang - Random) | Ngày 15/04/2016

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 08/04/2016

Ngày đánh: 08-04-2016

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 08/04/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Ngày đánh: 06-04-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Ngày đánh: 03-04-2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/04/2016

Ngày đánh: 01-04-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/04/2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Ngày đánh: 27-03-2016

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Ngày đánh: 27-03-2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/03/2016

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/03/2016

Ngày đánh: 25-03-2016

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/03/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

Ngày đánh: 23-03-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Ngày đánh: 21-03-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

CMD368 Đóng