chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Thái Bình

Hồng Anh, Gunny vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/02/2016

Ngày đánh: 26-02-2016

Hồng Anh, Gunny vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/02/2016

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/02/2016

Ngày đánh: 25-02-2016

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/02/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/02/2016

Ngày đánh: 22-02-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/02/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Ngày đánh: 22-01-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Thái Bình

Ngày đánh: 16-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Thái Bình

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Ngày đánh: 15-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Gunny, Hồng Anh vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 11/01/2016

Ngày đánh: 11-01-2016

Gunny, Hồng Anh vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 11/01/2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 | Ngày 03/01/2016

Ngày đánh: 03-01-2016

Thái Bình vs GameTV - Full team 4vs4 | Ngày 03/01/2016

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 31/12/2015

Ngày đánh: 31-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 31/12/2015

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 24/12/2015

Ngày đánh: 24-12-2015

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 24/12/2015

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/12/2015

Ngày đánh: 18-12-2015

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, No1 - Team 2vs2 | Ngày 17/12/2015

Ngày đánh: 17-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, No1 - Team 2vs2 | Ngày 17/12/2015

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Ngày đánh: 16-12-2015

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 | Ngày 13/12/2015

Ngày đánh: 13-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 | Ngày 13/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 06/12/2015

Ngày đánh: 06-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 | Ngày 06/12/2015

Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 05/12/2015

Ngày đánh: 05-12-2015

Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vanelove - Team 2vs2 | Ngày 05/12/2015