chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Team Thái Bình

Thái Bình vs GameTV + Shenlong - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 13/03/2016

Ngày đánh: 13-03-2016

Thái Bình vs GameTV + Shenlong - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 13/03/2016

Hồng Anh, Gunny vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/03/2016

Ngày đánh: 12-03-2016

Hồng Anh, Gunny vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/03/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/03/2016

Ngày đánh: 11-03-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/03/2016

Thái Bình vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/03/2016

Ngày đánh: 09-03-2016

Thái Bình vs Liên quân Game Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 09/03/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/03/2016

Ngày đánh: 08-03-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/03/2016

Hồng Anh, Gunny vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/03/2016

Ngày đánh: 07-03-2016

Hồng Anh, Gunny vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 07/03/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/03/2016

Ngày đánh: 01-03-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 01/03/2016

Hồng Anh, Gunny vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2016

Ngày đánh: 28-02-2016

Hồng Anh, Gunny vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/02/2016

Hồng Anh, Gunny vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/02/2016

Ngày đánh: 27-02-2016

Hồng Anh, Gunny vs Vanelove, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 27/02/2016

Hồng Anh, Gunny vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/02/2016

Ngày đánh: 26-02-2016

Hồng Anh, Gunny vs Bibi, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 26/02/2016

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/02/2016

Ngày đánh: 25-02-2016

Hồng Anh, Gunny vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 25/02/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/02/2016

Ngày đánh: 22-02-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/02/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Ngày đánh: 22-01-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Thái Bình

Ngày đánh: 16-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Thái Bình

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Ngày đánh: 15-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 2vs2 Random - Máy Gunny, Hồng Anh

Gunny, Hồng Anh vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 11/01/2016

Ngày đánh: 11-01-2016

Gunny, Hồng Anh vs Vanelove, Quýt - Team 2vs2 | Ngày 11/01/2016

CMD368 Đóng