chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Tiểu Bạch Long

Thái Bình vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/06/2016

Ngày đánh: 03-06-2016

Thái Bình vs Hà Nội + Hehe - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/06/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Ngày đánh: 31-05-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 31/05/2016

Thái Bình + Hehe vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Ngày đánh: 27-05-2016

Thái Bình + Hehe vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 27/05/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/05/2016

Ngày đánh: 20-05-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/05/2016

Team Thái Bình - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Ngày đánh: 19-05-2016

Team Thái Bình - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Gunny, Tiểu Bạch Long vs Hoàng Mai Nhi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/05/2016

Ngày đánh: 18-05-2016

Gunny, Tiểu Bạch Long vs Hoàng Mai Nhi, Tiểu Màn Thầu - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 18/05/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/05/2016

Ngày đánh: 16-05-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/05/2016

Tiểu Bạch Long, Gunny vs No1, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Ngày đánh: 28-04-2016

Tiểu Bạch Long, Gunny vs No1, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 28/04/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Thái Bình

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Thái Bình

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Thái Bình

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Thái Bình

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/04/2016

Ngày đánh: 20-04-2016

Thái Bình vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/04/2016

Tiểu Bạch Long, Vanelove vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 | Ngày 19/04/2016

Ngày đánh: 19-04-2016

Tiểu Bạch Long, Vanelove vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 | Ngày 19/04/2016

AOE Việt Trung 2016 - Song Sát Thái Bình xuất trận (Assyrian - 2vs2 Shang - Random) | Ngày 15/04/2016

Ngày đánh: 15-04-2016

AOE Việt Trung 2016 - Song Sát Thái Bình xuất trận (Assyrian - 2vs2 Shang - Random) | Ngày 15/04/2016

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/04/2016

Ngày đánh: 14-04-2016

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/04/2016

Vanelove, Tiểu Bạch Long vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/04/2016

Ngày đánh: 12-04-2016

Vanelove, Tiểu Bạch Long vs Bibi, Meomeo - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/04/2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Ngày đánh: 06-04-2016

Thái Bình vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

CMD368 Đóng