chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Vanelove

Vanelove vs Chipboy - Vòng 5 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Ngày đánh: 03-09-2016

Vanelove vs Chipboy - Vòng 5 AOE Star League 2016 | Ngày 03/09/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/09/2016

Ngày đánh: 02-09-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/09/2016

Vanelove vs Bibi - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Ngày đánh: 27-08-2016

Vanelove vs Bibi - Vòng 3 AOE Star League 2016 | Ngày 27/08/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Ngày đánh: 25-08-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/08/2016

Bibi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/08/2016

Ngày đánh: 23-08-2016

Bibi, Vanelove vs Chimsedinang, No1 - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 23/08/2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Ngày đánh: 20-08-2016

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

Ngày đánh: 19-08-2016

Hà Nội + Hehe vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/08/2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Ngày đánh: 16-08-2016

Hà Nội vs GameTV + Gunny - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/08/2016

Hà Nội vs Bibi Club + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/08/2016

Ngày đánh: 15-08-2016

Hà Nội vs Bibi Club + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/08/2016

Vanelove, Bibi vs Gunny, Chimsedinang - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 14/08/2016

Ngày đánh: 14-08-2016

Vanelove, Bibi vs Gunny, Chimsedinang - Siêu kinh điển team 2vs2 | Ngày 14/08/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/08/2016

Ngày đánh: 12-08-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Bibi, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 12/08/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/8/2016

Ngày đánh: 11-08-2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/8/2016

Hà Nội vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao  | Ngày 10/08/2016

Ngày đánh: 10-08-2016

Hà Nội vs Liên quân Thái Sky - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/08/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Ngày đánh: 06-08-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Chimsedinang, Chipboy - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 06/08/2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/08/2016

Ngày đánh: 05-08-2016

Vanelove, Cam Quýt vs Gunny, Hehe - Team 2vs2 đỉnh cao | Ngày 05/08/2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

Ngày đánh: 04-08-2016

Hà Nội vs Bibi Club - Team 4vs4 | Ngày 04/08/2016

CMD368 Đóng