chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Video mới cập nhật

GameTV + Thái Bình vs Hà Nội + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 23/01/2017

Ngày đánh: 23-01-2017

GameTV + Thái Bình vs Hà Nội + Skyred - Siêu kinh điển team 4vs4 | Ngày 23/01/2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Ngày đánh: 22-01-2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Ngày đánh: 22-01-2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Ngày đánh: 20-01-2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Ngày đánh: 20-01-2017

Hà Nội vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Chimsedinang, Hồng Anh - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Ngày đánh: 19-01-2017

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Chimsedinang, Hồng Anh - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Ngày đánh: 19-01-2017

Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang, Assyrian | Ngày 19/01/2017

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

Ngày đánh: 18-01-2017

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

GameTV vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

Ngày đánh: 18-01-2017

GameTV vs Skyred - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Ngày đánh: 17-01-2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Ngày đánh: 17-01-2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/01/2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo R Shang, Assyrian | Ngày 12/01/2016

Ngày đánh: 12-01-2017

Chimsedinang vs Tiểu Thủy Ngư - Solo R Shang, Assyrian | Ngày 12/01/2016

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

Ngày đánh: 12-01-2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

Ngày đánh: 12-01-2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/01/2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

Ngày đánh: 10-01-2017

Hà Nội vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

Ngày đánh: 10-01-2017

GameTV vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/01/2017

CMD368 Đóng