chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Yugi

Liên quân vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/03/2017

Ngày đánh: 03-03-2017

Liên quân vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/03/2017

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/02/2017

Ngày đánh: 08-02-2017

Liên quân vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/02/2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Ngày đánh: 22-01-2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/01/2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Ngày đánh: 20-01-2017

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/01/2017

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

Ngày đánh: 18-01-2017

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 18/01/2017

Skyred vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/12/2016

Ngày đánh: 05-12-2016

Skyred vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/12/2016

Skyred vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/11/2016

Ngày đánh: 28-11-2016

Skyred vs GameTV - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 28/11/2016

Liên quân POW vs Bibi Club + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/10/2016

Ngày đánh: 11-10-2016

Liên quân POW vs Bibi Club + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 11/10/2016

Chimsedinang, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật - 2vs2 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Chimsedinang, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật - 2vs2 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - 4vs4 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

Ngày đánh: 01-10-2016

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - 4vs4 R Shang | AOE Quảng Đông 2016 - Ngày 01/10/2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Ngày đánh: 26-09-2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/09/2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Ngày đánh: 25-09-2016

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng - Tập luyện R Shang | Ngày 25/09/2016

Liên quân Game Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

Ngày đánh: 22-09-2016

Liên quân Game Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/09/2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/09/2016

Ngày đánh: 20-09-2016

LIên quân Thái Sky vs GameTV + Vanelove - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/09/2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

Ngày đánh: 19-09-2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 19/09/2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/09/2016

Ngày đánh: 16-09-2016

LIên quân Thái Sky vs Hà Nội + Bibi - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/09/2016

CMD368 Đóng