chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Yugi

Skyred + Gunny vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/09/2016

Ngày đánh: 14-09-2016

Skyred + Gunny vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/09/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Ngày đánh: 12-09-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/09/2016

Skyred + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/08/2016

Ngày đánh: 29-08-2016

Skyred + Bibi vs GameTV + Hồng Anh - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 29/08/2016

Liên quân GameTV + Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/08/2016

Ngày đánh: 26-08-2016

Liên quân GameTV + Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 26/08/2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Ngày đánh: 20-08-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 20/08/2016

Skyred vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/08/2016

Ngày đánh: 17-08-2016

Skyred vs Bibi Club - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 17/08/2016

Skyred vs Liên quân Thái Game - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/08/2016

Ngày đánh: 12-08-2016

Skyred vs Liên quân Thái Game - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 12/08/2016

Liên quân Thái Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/08/2016

Ngày đánh: 10-08-2016

Liên quân Thái Sky vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 10/08/2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/07/2016

Ngày đánh: 30-07-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 30/07/2016

Skyred + CSDN  vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Ngày đánh: 22-07-2016

Skyred + CSDN vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 22/07/2016

Team Skyred - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Ngày đánh: 19-05-2016

Team Skyred - Quần chiến Tứ hùng 4vs4 | Ngày 19/05/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Ngày đánh: 14-05-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 14/05/2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Skyred

Ngày đánh: 24-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - Team 4vs4 Random - Team Skyred

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Skyred

Ngày đánh: 23-04-2016

Giải AOE Thái Bình Open 2016 - 3vs3 Deatchmap - Team Skyred

Skyred vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/04/2016

Ngày đánh: 15-04-2016

Skyred vs Liên quân - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 15/04/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

Ngày đánh: 06-04-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 06/04/2016

CMD368 Đóng