chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Yugi

Skyred  vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

Ngày đánh: 03-04-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 03/04/2016

AOE Việt Trung 2016 - Team Skyred xuất trận (Assyrian - Deatchmap - Random) | Ngày 31/03/2016

Ngày đánh: 31-03-2016

AOE Việt Trung 2016 - Team Skyred xuất trận (Assyrian - Deatchmap - Random) | Ngày 31/03/2016

Liên quân Chimsedinang vs Liên quân Bibi - 3vs3 Deatch Map | Ngày 26/04/2016

Ngày đánh: 26-03-2016

Liên quân Chimsedinang vs Liên quân Bibi - 3vs3 Deatch Map | Ngày 26/04/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

Ngày đánh: 23-03-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 23/03/2016

AOE Việt Trung 2016 - Team Skyred xuất trận (Assyrian - Deatchmap - Random) | Ngày 22/03/2016

Ngày đánh: 22-03-2016

AOE Việt Trung 2016 - Team Skyred xuất trận (Assyrian - Deatchmap - Random) | Ngày 22/03/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Ngày đánh: 21-03-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 21/03/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/03/2016

Ngày đánh: 08-03-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/03/2016

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/03/2016

Ngày đánh: 05-03-2016

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/03/2016

Skyred  vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/02/2016

Ngày đánh: 16-02-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/02/2016

Skyred vs GameTV + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/02/2016

Ngày đánh: 02-02-2016

Skyred vs GameTV + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/02/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/01/2016

Ngày đánh: 25-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/01/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Ngày đánh: 22-01-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Ngày đánh: 16-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 07/01/2016

Ngày đánh: 07-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 07/01/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2016

Ngày đánh: 04-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Ngày đánh: 16-12-2015

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

CMD368 Đóng