chaydan.com - Thưởng thức những trận đấu đỉnh cao

Yugi

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/03/2016

Ngày đánh: 08-03-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 08/03/2016

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/03/2016

Ngày đánh: 05-03-2016

Skyred vs GameTV - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 05/03/2016

Skyred  vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/02/2016

Ngày đánh: 16-02-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/02/2016

Skyred vs GameTV + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/02/2016

Ngày đánh: 02-02-2016

Skyred vs GameTV + Tiểu Bạch Long - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 02/02/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/01/2016

Ngày đánh: 25-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 25/01/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Ngày đánh: 22-01-2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 | Ngày 22/01/2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Ngày đánh: 16-01-2016

Hà Nội Open 2015 mở rộng Việt - Trung | Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 07/01/2016

Ngày đánh: 07-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 07/01/2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2016

Ngày đánh: 04-01-2016

Skyred vs Hà Nội - Full team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 04/01/2016

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Ngày đánh: 16-12-2015

Skyred vs Thái Bình - Team 4vs4 đỉnh cao | Ngày 16/12/2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 13/12/2015

Ngày đánh: 13-12-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 13/12/2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 07/12/2015

Ngày đánh: 07-12-2015

Skyred vs Hà Nội - Team 4vs4 | Ngày 07/12/2015

Skyred vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao

Ngày đánh: 29-11-2015

Skyred vs Thái Bình - Full team 4vs4 đỉnh cao

Tứ Hùng team 4vs4 đỉnh cao | Team Skyred

Ngày đánh: 26-11-2015

Tứ Hùng team 4vs4 đỉnh cao | Team Skyred

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Chung kết - Team Skyred

Ngày đánh: 15-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random | Chung kết - Team Skyred

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred

Ngày đánh: 12-11-2015

AOE Việt Trung 2015 - Thể loại 4vs4 Random - Team Skyred